Raimo Albertsson

R-företagen

Arkanum Utveckling AB arbetar med utveckling av människor och organisationer baserat på helhetssyn, långsiktighet och måluppfyllelse. Tillsammans med kunden och samarbetspartners bidrar vi till att hitta praktiska, konkreta och företagsanpassade lösningar.

Vår ambition är att kunden skall känna att utvecklingsresurserna används där de gör den största nyttan på både kort och lång sikt. Vi kommer inte att göra jobbet åt Dig, men vi hjälper gärna till att hitta de former som behövs för Dig och Ditt företags utveckling.

Vi vet att det blir bäst så - i längden.

R-företagen
Arkanum Utveckling ingår i nätverket R-företagen som är ett nätverk för de företag som vill förena sina affärer och sin verksamhet med ett etiskt tänkande och förhållningssätt såväl extern som internt vilket stämmer väl med vårt synsätt. Nätverkets tre ledord är affärer, attityd och etik.
Läs mer på www.r-foretagen.se