VerksamhetsProfilen

VerksamhetsprofilenVerksamhetsProfilen™ är en organisationsanalys som skapar ett brett underlag för förändrings- och utvecklingsarbete. Den har en pedagogisk utformning som förstås av alla i organisationen och skapar underlag för en givande dialog mellan ledare och medarbetare.

VerksamhetsProfilen™ ger en samlad bild av fyra viktiga områden som samverkar för att skapa det lönsamma företaget där personalen också mår bra: arbetsmiljö, effektivitet, kvalitetsarbete samt välbefinnande hos de anställda.

Läs mer på www.winmar.se.

 

LedarskapsProfilen

LedarskapsprofilenI LedarskapsProfilen™ får chefen möjlighet att skatta sin förmåga och sina möjligheter att utöva ett framgångsrikt ledarskap. LedarskapsProfilen™ ger en samlad bild av chefens tillämpning av olika ledarstilar. Dessutom bedömer chefen vilka förutsättningar som finns i organisationen för att bedriva ett effektivt ledarskap samt vilket stöd chefen har av sin omgivning.

LedarskapsProfilen™belyser bl.a. chefens starka och svaga sidor i ledarskapet, förmågan att leda och utveckla "vinnande team", stresståligheten i det dagliga ledarskapet och balansen mellan arbete, familj och fritid.

Läs mer på www.winmar.se.

Tillbaka Tillbaka

 

StressProfilen

StressprofilenStressProfilen® är den av SMC-profilerna som funnits längst på marknaden. Den är baserad på aktuell stressforskning och ger en helhetsbild av arbets- och livssituationen.

StressProfilen® ger en djupgående analys av den psykosociala arbetsmiljön och den livsstress som individen är utsatt för. Den belyser bl.a. arbetsmiljö, trivsel och samspel mellan grupper, stress och belastning, stresshanteringsförmåga, livsförändringar, hälsotillstånd, hälsovanor och stressymtom.

Läs mer på www.winmar.se.

Tillbaka Tillbaka

 

Coachning

Ibland behöver man någon att bryta sina idéer, tankar, känslor och funderingar med. Någon som kan lyssna på mig och stöttar mig att hitta vägar för att uppnå mål och förändringar som är viktiga. Det är det som är syftet med coachning. ”Coachning är ett sätt att överbrygga gapet mellan nuvarande och önskat läge.”

Coachning är en målstyrd process. Mål som du beskriver och fastställer. Genom frågor och självupptäkt hjälper coachen dig att identifiera och utveckla strategier och handlingssätt för att nå dina mål.

Coachen kommer inte att tala om vad du ska göra men kommer att lägga ner stor kraft för att tillsammans med dig diskutera och ifrågasätta möjligheter, alternativ, tankar som du har eller kommer fram till. Genom att konkret få möjlighet att uttrycka tankar, känslor, upplevelser kommer du att upptäcka tankar och uppfattningar som är begränsande men därigenom också hitta nya infallsvinklar och lösningar.

Raimo Albertson har genomgått coachutbildning hos Leapfrog. Besök gärna deras hemsida www.leapfrogab.se och läs om utbildningens uppläggning och förankringen i ICF. International Coach Federation.

Tillbaka Tillbaka

 

Övriga utvecklingsaktiviteter/kurser

 • Kommunikation och Presentationsteknik
  Övningar för att förbättra förmågan att framföra sitt budskap, skapa engagemang och intresse och därmed känna sig trygg i rollen att informera/kommunicera.
 • Säljande kundbehandling
  Försäljning och kundbehandling är allas ansvar. Vad är viktigt för vårt företag? Hur skall vi tillsammans skapa en säljande profil? En intern kurs för hela personalen.
 • Effektiva och givande personalmöten/avdelningsmöten/sammanträden
  Ibland blir möten och sammanträden slentrianmässiga utan att man tänker igenom syfte, innehåll och uppläggning. Vi hjälper till att tillsammans med ledning och personal hitta förbättringar som ökar delaktighet, samverkan och informationsflöde
 • Stenen som skaver i skon
  Ibland gnisslar det i samarbete, kommunikation, stämning i gruppen utan att man inte riktigt vet orsaken och inte kan ta tag i det. Då måste man som i praktiken när man har en sten i skon: stanna, lösa upp knutarna (skosnöret) vända upp och ner på skon och skaka ur stenen. Ofta är det små detaljer, missförstånd, olika syn och uppfattningar som ställer till problem. Vi hjälper till att skapa en process för att skapa gemensamma mål och förståelse baserat på personalens erfarenhet och uppfattning och det är personalen som egentligen har lösningen

Tillbaka Tillbaka