Arkanum Utveckling

Arkanum Utveckling AB drivs av Raimo Albertson. Raimo har en bred yrkeserfarenhet och har bl a arbetat som driftchef datacentral, utbildningsledare bank, kontorschef bank och konsult. Företaget grundades 1995.

Det grundläggande temat i vår arbetsmetod ”Människor som mår bra gör ett bra jobb” har varit ett mycket bra angreppssätt för utveckling i alla typer av företag och organisationer. Detta har gett en bred erfarenhet av olika verksamheter.

 

Affärsidé

Arkanum Utveckling arbetar med utveckling av människor och organisationer baserade på helhetssyn, långsiktighet och måluppfyllelse.

Vi arbetar efter några enkla principer:

Det du inte kan beskriva kan du inte förändra.
Ibland känner man, ser man, anar man saker som man inte riktigt förstår eller kan beskriva. Då är det viktigt att göra en seriös nulägesanalys, t ex genom VerksamhetsProfilen där man mäter medarbetarnas uppfattning om psykosocial arbetsmiljö, effektivitet, kvalitetsarbete och hur man mår. Genom VerksamhetsProfilen får man ett gemensamt underlag för att förstärka bra sidor och utveckla det som kan förbättras.

Man försöker fälla träd med slö yxa därför man inte ger sig tid att slipa
Det finns sällan någon ”snabbfix”, någon enstaka häftig kick off eller ”projekt” som skapar hållbar motivation, arbetsglädje och effektivitet. Det är ett långsiktigt, målinriktat, tålmodigt, dagligt arbete som grundar sig på delaktighet, respekt och kommunikation. Det är viktigt att man har en bra nulägesanalys i starten och att uppföljning av åtgärder ingår som en naturlig, löpande del i det dagliga arbetet.

Tillbaka Tillbaka

 

Företagsutveckling

Tillsammans med kunden och samarbetspartners bidrar vi till att hitta praktiska, konkreta och företagsanpassade lösningar.

Vår ambition är att kunden skall känna att utvecklingsresurserna används där de gör den största nyttan på både kort och lång sikt.

Företagets utveckling bör utgå från de behov som finns i nuläget och vad framtiden kräver.

Tillbaka Tillbaka

 

Helhetssyn och långsiktighet

Verksamhetsidé, mål och strategi bör styra de utvecklingsinsatser som genomförs. En konsekvent linje och kontinuitet i utvecklings- insatserna ger resultat.

Oftast kan man förbättra och utveckla de resurser och den kompetens som finns i företaget. Ibland måste man bryta ny mark, ändra eller tillföra något nytt. Insikt och förståelse för vad som krävs är grunden för ett bra resultat. I den analysen kan vi delta utan att vara hemmablinda.

Tillbaka Tillbaka

 

Nätverk och samarbetspartners

Individens kunskap och ambition är grunden för utveckling. Vi kan bidra med att ge impulser, ifrågasätta, visa på exempel, förmedla kontakter, strukturera och förtydliga.

Vi arbetar tillsammans med olika samarbetspartners som alla har bred kompetens inom flera områden och vi hjälper gärna till med att bilda nya nätverk.

Tillbaka Tillbaka

 

Dina resurser

Det finns stor potential i Dina egna och företagets resurser.

Vi kommer inte att göra jobbet för Dig, men vi hjälper gärna till att hitta de former som behövs åt Dig och Ditt företags utveckling, Vi vet att det blir bäst så - i längden.

Tillbaka Tillbaka